Civilní svatba aneb na úřadě, jako na běžícím pásu

Pokud plánujete svatbu a čeká Vás mnoho práce a zařizování, čehož se ale vůbec nebojte, jde o velmi milé a příjemné povinnosti, zakončené krásným svatebním dnem. V první řadě si ale musíte s partnerem ujasnit jednu velmi důležitou věc, a to jakým způsobem bude obřad probíhat. Máte zpravidla dvě možnosti, buď církevní sňatek, který probíhá v kostele za přítomnosti faráře, nebo civilní neboli občanskou svatbu.

Zejména pokud jste věřící, jistě je Vaše volba jednoznačná a tou je církevní svatební obřad. V tomto případě je svátost manželství chápána důsledněji, než je tomu u civilního.

Prohlášení o uzavření manželství podstupují snoubenci před příslušným orgánem církve, zde platí pravidlo „Co Bůh spojil, člověk nerozdělí“.

Manžele si vyměňují prstýnky při svatebním obřadu
Manžele si vyměňují prstýnky při svatebním obřadu

Sňatek se uzavírá v případě, že snoubenci splňují předpisy dané církví. Celá organizace církevního sňatku je o něco složitější, než je tomu o občanské svatby a samotný obřad trvá podstatně déle.

Mnohdy se však stává, že věřící je pouze jeden z páru a snoubenci pak stojí před důležitým rozhodnutím, zda zvolit sňatek před Bohem nebo před úředníkem? V současné době lze uzavřít dokonce oba sňatky a to v určitém časovém sledu po sobě. V tomto případě musí proběhnout vždy jako první civilní obřad a církevní následuje později. V České republice občanská svatba stále hodně převažuje, je to dáno tím, že nejsme vesměs věřící národ, jako je tomu například v Polsku.

Církevní obřad
Církevní obřad

Civilní sňatek

Probíhá před státním orgánem, který je k tomuto kompetentní. Vykonán může být prakticky na kterémkoliv místě, ať už se jedná o obřadní síň, zámek, zámeckou zahradu nebo třeba výletní loď.

Partneři musí mít ale vždy povolení příslušného matričního úřadu, do jehož území místo konání obřadu spadá. Kromě snoubenců a oddávajícího jsou obřadu přítomni dva svědci, což je stejné u občanského, tak církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným vyjádřením obou partnerů, kteří musí dát souhlasné prohlášení a to ústní „ano“ a nakonec vše ztvrdit podpisem.

Muž i žena mají stejná práva a povinnosti. Oba snoubenci se také musí nejpozději dvě hodiny před obřadem rozhodnout, jaké ponesou příjmení, zda společné nebo si ponechá každý své.

Partneři se prokazují platným občanským průkazem, jehož rohy jsou po ukončení obřadu odstřiženy a novomanželé mají povinnost si v brzké době vyřídit nové doklady.

Nezáleží na tom, zda si vyberete obřad civilní nebo občanský, nebo dokonce obě varianty.

Nejdůležitější je, aby Vaše volba byla společná a mohli jste si užít jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších dní Vašeho života jak se patří.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *